Liên hệ với chúng tôi

Thông Tin Liên Hệ
admin

Kinh Doanh 1

 

Nguyễn Tuấn Kiệt

mobile

ĐT: 08.37754878 - ext 202 
DD: 0937.505.137

email

kietnt@khaitri.com.vn

skype

Chat with me

admin

Kinh Doanh 2

 

Phạm Thị Quỳnh Như

mobile

ĐT: 08.37754878 - ext 113

DD: 0903094388

email

nhu@khaitri.com.vn

skype

Chat with me

admin

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

mobile

08.37754878 - ext 308

email

hungls@khaitri.com.vn

email

ha.quang58@yahoo.com

email

0908480431

  

 

Thông tin liên hệ
Đối với các câu hỏi về đơn đặt hàng hoặc biết thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi.
Họ & Tên:


E-Mail:


Nội dung:


Nhập các ký tự bên dưới: