Đầu đọc mã vạch để bàn Barcode scanner-KS-2024 - 24 tia Laser 1D

Nhà sản xuất: KPOS
Mã sản phẩm:   Barcode scanner-KS-2024 - 24 tia
Đầu đọc mã vạch để bàn Barcode scanner-KS-2024 - 24  tia Laser 1D
Đầu đọc mã vạch để bàn Barcode scanner-KS-2024 - 24  tia Laser 1D
Giá: 0 VND
Số lượng:  Thêm vào giỏ

Đầu đọc mã vạch để bàn Barcode scanner-KS-2024 - 24  tia Laser 1D - Speed: 1620 scan/s -Giao tiếp :  USB - BH 1 năm. Made by KPOS