Đầu đọc mã vạch cầm tay CS-6200 - mã vạch 1D và 2D. - Giao tiếp : USB - Bảo hành 1 năm. Made in Malaysia

Nhà sản xuất: Codesoft
Mã sản phẩm:  CS-6200
Đầu đọc mã vạch cầm tay CS-6200 - mã vạch 1D và 2D. - Giao tiếp : USB - Bảo hành 1 năm. Made in Malaysia
Đầu đọc mã vạch cầm tay CS-6200 - mã vạch 1D và 2D. - Giao tiếp : USB - Bảo hành 1 năm. Made in Malaysia
Giá: 0 VND
Số lượng:  Thêm vào giỏ
Đầu đọc mã vạch cầm tay CS-6200 - mã vạch 1D và 2D.
- Giao tiếp : USB - Bảo hành 1 năm. Made in Malaysia