Đầu đọc mã vạch cầm tay Barcode scanner CS-5230 - đơn tia Laser 1D

Nhà sản xuất: Codesoft
Mã sản phẩm:   Barcode scanner CS-5230
Đầu đọc mã vạch cầm tay Barcode scanner CS-5230 - đơn tia Laser 1D
Đầu đọc mã vạch cầm tay Barcode scanner CS-5230 - đơn tia Laser 1D
Giá: 0 VND
Số lượng:  Thêm vào giỏ

Đầu đọc mã vạch cầm tay Barcode scanner CS-5230 - đơn tia Laser 1D -Speed: 100 scan/s - Giao tiếp : USB - BH 1 năm. Made in Malaysia