Khung để cài đặt hiển thị thứ 2 hoặc VFD lên

Nhà sản xuất: Otek
Mã sản phẩm:  Bracket for installing 2nd Display or VFD
Khung để cài đặt hiển thị thứ 2 hoặc VFD lên
Khung để cài đặt hiển thị thứ 2 hoặc VFD lên
Giá: 0 VND
Số lượng:  Thêm vào giỏ

Bracket for installing 2nd Display or VFD onto  (7"-10.4") to OT12_15_17 (Dùng để gắn màn hình phụ lên màn hình chính 15in hay 17in chuyên dùng cho các sản phẩm Poindus_Otek)