Máy tính tiền KPOS-ECR-BL686E

Nhà sản xuất: KPOS
Mã sản phẩm:   KPOS-ECR-BL686E
Máy tính tiền KPOS-ECR-BL686E
Máy tính tiền KPOS-ECR-BL686E
Giá: 0 VND
Số lượng:  Thêm vào giỏ

Máy tính tiền KPOS-ECR-BL686E Quản lý tối đa 6.000 mặt hàng, sử dụng mã vạch. Quản lý 100 bàn/phòng quản lý tồn kho từng mã hàng, quản lý 2 mức giá, Báo cáo tổng doanh thu, chi tiết mặt hàng, tồn kho, chi tiết hàng trả lại. BH 12 tháng. Made by KPOS